Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 61, Μαρούσι, Αθήνα 151 24
E-mail: info@mellonart.gr
Τηλέφωνο: 210.61.49.012
Τηλέφωνο: 2130.339.427
Fax: 210.61.49.012

http://www.facebook.com/mellonart.gr

http://www.mellonart.gr