Επιστροφή σε Προϊόντα

Ετικέτες προϊόντων

Τυπώνουμε ετικέτες προϊόντων, από πολύ μικρές ποσότητες ανάλογα τις ανάγκες σας. Οι ετικέτες μπορούν να είναι χάρτινες γυαλιστερές ή ματ και PVC σε φύλλα. Οι ετικέτες PVC μπορούν να έχουν και περιμητρική κοπή σε οποιοδήποτε σχήμα σας αρέσει χωρίς επιπλέον κόστος. Μεγάλης αντοχής, αδιάβροχες. οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα την ποσότητα αι το μέγεθος της ετικέτας.