Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου, να δημιουργήσουμε
για την επιχείρησή σας την καλύτερη και ποιοτικότερη
δυνατή προβολή, που θα σας οδηγήσει στην επίτευξη
των στόχων σας.

Αναλαμβάνουμε, το σχεδιασμό της μακέτας για
οποιοδήποτε προϊόν θέλετε να τυπώσετε, τη
δημιουργία προτάσεων σχετικά με ποιά προϊόντα
χρειάζεστε και σε τι ποσότητα, ανάλογα με το είδος
της επιχείρησής σας.
Αναλαμβάνουμε την φωτογράφηση του χώρου και
των προϊόντων σας, δημιουργούμε για εσάς όσα
δείγματα χρειάζονται για κάθε μακέτα, ώστε να έχετε
την δυνατότητα επιλογής και έτσι να καταλήξετε στη
μακέτα εκείνη που ταιριάζει και αντιπροσωπεύει
καλύτερα τη δική σας επιχείρηση
.

 

(Δείγματα από δουλειές μας μπορείτε να δείτε στο μενού Προϊόντα του site μας)