Ξέροντας τις δυσκολίες στα συνέδρια / σεμινάρια, με τους χρόνους τους ομιλητές κλπ. Έχουμε βρει την φόρμουλα, ώστε να είμαστε μέσα στους χρόνους, με το απαραίτητο υλικό που σας χρειάζεται:

 • Σχεδιασμός λογότυπου
 • Πρόσκληση
 • Αφίσα
 • Πανό
 • Banner
 • Folder
 • Πρόγραμμα
 • Φυλλάδιο
 • Stand ονομάτων
 • Καρτελάκι πέτου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Βεβαίωση συμμετοχής

Και όλα τα παραπάνω, με ομοιομορφία στα χρώματα και στις μακέτες(εάν δεν υπάρχουν από εσάς έτοιμες), ώστε και οι διοργανωτές αλλά και οι συμμετέχοντες να μείνουν ευχαριστημένοι με την άρτια εμφάνιση και ποιότητα.

1. Stand ονομάτων